Optimo har i mange år udviklet og frem-stillet drejeskiver for hjuludmåling, og har i dag et af de bedste produkter på markedet.
 

Optimo hat seit vielen Jahren Dreh-platten für Achsvermes-sung entwickelt und hergestellt, und hat heute eines der besten Produkte am Markt.
 

Optimo has for many years deve-lopped and produced turn tables for all kind of wheel alignment, and has today one of the best products on the market.

Google maps


Wheel alignment turntables - Achsvermessungs drehplatten - Hjuludmålings drejeskiver
3D Wheel alignment turntables - 3D Achsvermessen Drehplatten - 3D Hjuldumåingsdrejeskiver

Drejeskiver
for
4-Hjulsudmåling
Drehplatten
für
4-Rad Achsvermessung
Turn tables
for
4-Wheel alignment

NEWS - now for 3D rolling compensation / NEUHEIT - jetzt für 3D Rollkompensation / NYHED - nu for 3D rullende kompensering

                                                        Mølleloden 6 - 2791 Dragør - Danmark - frank@optimo.dk - Tel +45 3297 2365 - Fax +45 3297 4879

Design by TekCoach Statistik